Προσφορές


Αντί για 20€
CHECK UP 1

13

Υπερλιπιδαίμια
 • Γεν.Αίματος
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL-LDL

Αντί για 20€
CHECK UP 2

13

Σιδηροπένια
 • Γεν.Αίματος
 • Σίδηρος, Φερριτίνη

Αντί για 50€
CHECK UP 3

30

Βασικό
 • Γεν.Αίματος
 • ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία
 • Κρεατίνη, Ουρικό οξύ
 • Χολιστερίνη, Τριγλυκερίδια
 • HDL-LDL, SGOT, SGPT, γ-GT
 • Σίδηρος, Ασβέστιο
 • Γεν.Ούρων


Αντί για 100€

60

Ιριδολογία & Ιστορικό φυσικοπαθητικής

Αντί για 110€

70

Βιοσυντονισμός & Ιστορικό Φυσικοπαθητικής

Αντί για 80€

50

Τεστ δυσανεξίας τροφών


Αντί για 30€

20

Θυρεοειδούς Τ3, Τ4, TSH

Αντί για 15€

10

Προστάτη PSA

Αντί για 20€

15

Καλλιέργεια Γεν.Ούρων, Καλλιέργεια, Αντιβιόγραμμα

logofinal

Το μικροβιολογικό εργαστήριο "DIAGNOSIS LAB" λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη από το 2010 με υπεύθυνο τον Ιατρό Βιοπαθολόγο - Φυσικοπαθητικό - Κωνσταντίνο Τρικαλιώτη, έχοντας ως σκοπό την παροχή υψηλών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κύριο γνώμονα τον άνθρωπο.

Top